Avís legal i Condicions generals d’ús

Avís legal i Condicions generals d'ús - Som Experiències 360
Avís legal i Condicions generals d'ús - Som Experiències 360

I. INFORMACIÓ GENERAL

El present avís legal i de privacitat (d’ara endavant «Avís Legal») regula l’accés i ús de la pàgina web https://somexperiencies360.com (d’ara endavant, “el lloc web”), que SOM EXPERIÈNCIES 360 (d’ara endavant també com a “Som Experiencies 360”, posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant, el/els “Usuari(s)”), en la seva qualitat de titular i gestora d’aquesta.

En cumpliment amb el deure de informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de Juliol, es faciliten a continuació les següents dades de informació general d’aquest lloc web:

 • Denominación comercial: Som Experiències 360
 • Denominación fiscal: Albert Mozó Fàbregas
 • CIF: 45790766C
 • Adreça: Rambla Lluis Companys 2 2n 5a 08800 Vilanova i la Geltrú
 • Nom de contacte: Albert Mozó Fàbregas, amb NIF: 45790766C
 • Telèfon de contacte: 685492584
 • Email de contacte: info@somexperiencies360.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objete de les condicions: Som Experiències 360

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Som Experiències 360 es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Som Experiències pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es podrà fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Som Experiències 360, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa es accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de Som Experiències 360 proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Som Experiències sense que sigui contrari al que disposen les presents Condicions, la Llei, la moral o lordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Som Experiències 360 per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Som Experiències 360 sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i /o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Som Experiències 360 es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la publicació.

En qualsevol cas, Som Experiències 360 no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Som Experiències 360 i l’Usuari.

L’Usuari declara que és més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Som Experiències 360 no s’adreça a menors d’edat. Som Experiències 360 declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Som Experiències 360 no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions daltres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que us és aplicable, no assumint Som Experiències 360 responsabilitat alguna que es pugui derivar del dit accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN LA WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Som Experiències 360 no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Som Experiències 360 farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Som Experiències 360 serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per laccés, navegació i lús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Som Experiències 360 tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Som Experiències 360 posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i /o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Som Experiències 360 no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Som Experiències 360 en cap cas revisarà o controlarà el contingut daltres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Som Experiències 360 no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per laccés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats perSom Experiències i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Som Experiències 360 haurà de saber que:

 • No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Som Experiències 360.
 • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Som Experiències 360, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.
 • A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Som Experiències 360.
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Som Experiències 360 i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Som Experiències 360 dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Som Experiències 360 per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Som Experiències 360.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Som Experiències 360. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Som Experiències a través de les dades de contacte de l’apartat de INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Som Experiències 360 es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Som Experiències 360 es regirà per la normativa vigent i daplicació en el territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?